علم در آمریکا

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
نجمن امریکایی برای پیشرفت علم یک سازمان بین المللی غیر انتفاعی است که از آن به عنوان یک  رهبر و یا سخنگو برای پیشبرد علم در جهان می‌توان نام برد. بعلاوه این سازمان برنامه‌هایی برای رفع موانع فهم علوم و فناوری در سراسر جهان دارد.
این سازمان ماموریت خود را “ارتقاء علم، مهندسی و نوآوری در سراسر جهان به نفع همه مردم” تعریف کرده است. و برای انجام این ماموریت اهداف گسترده‌ای را تعیین کرده است: تقویت ارتباط میان دانشمندان، مهندسان، و عموم مردم؛ ترویج و دفاع از تمامیت علم و استفاده از آن؛ تقویت حمایت از سرمایه گذاری در علم و فن آوری؛ ایجاد بلندگویی برای علم در مسائل اجتماعی؛ ترویج استفاده مسئولانه از علم در سیاست عمومی؛ تقویت و تنوع نیروی کار علم و فن‌آوری ؛ آموزش علم و فناوری برای همه؛ افزایش تعامل مردم با علم و صنعت و پیشبرد همکاری‌های بین المللی در علم از جمله این اهداف است.

یک شورا بر کار سازمان نظارت می‌کند. این شورا از اعضای هیئت مدیره و نمایندگان انتخابی تشکیل شده است در میان نمایندگان انتخاب شده همیشه حداقل دو عضو از آکادمی ملی علوم و یک نماینده از هر منطقه از امریکا وجود دارد. این شورا در دیدار سالانه خود به بحث در مورد مسائل مربوط به اهمیت سازمان، انتخاب همراهان جدید، اتخاذ قطعنامه، پیشنهاد اصلاح قوانین و آئین نامه سازمان، ایجاد بخش های جدید علمی و… می‌پردازد.

تاریخچه AAAS
این سازمان در سال 1848 در پنسیلوانیا تاسیس شد. این سازمان نسخه اصلاح شده‌ای از انجمن امریکایی زمین شناسی و طبیعت بود. ویلیام چارلز ردفیلد اولین رئیس این سازمان بود.

این سازمان یک سازمان بین المللی محسوب می‌شود که دفاتری در واشنگتن دی سی و کمبریج انگلستان دارد. هم اکنون این سازمان 261 دانشکده و جامعه علمی که بالغ بر 10میلیون نفر عضو دارند را در برمی‌گیرد. عضویت در این سازمان برای همه آزاد است . تا سال 2008 ، 126995 عضو فردی و سازمانی داشته است. این سازمان هدف خود را پیشبرد علم و خدمت به جامعه از طریق نواوری در سیاست های علمی، برنامه های بین المللی ، آموزش های علمی و … قرار داده است.

چهار حوزه برنامه‌های اصلی سازمان است به صورت زیر است: علم و سیاست؛ فعالیت های بین المللی؛ آموزش و منابع انسانی؛ پروژه

2061

حوزه‌های کاری AAAS
این سازمان شامل 24 بخش می‌باشد که هر کدام به موضوعات خاصی می‌پردازند.
1- بخش کشاورزی،2- انسان شناسی،3- نجوم،4- علوم جو، 5- علوم زیستی، 6- شیمی،7- دندانپزشکی،8- آموزش و پرورش، 9- مهندسی،10- منافع عمومی در علوم و مهندسی، 11- زمین شناسی و جغرافیا،12- تاریخ و فلسفه علم، 13- فن آوری،14- علوم رایانه، 15- زبان شناسی،16- ریاضیات ، 17- علوم پزشکی،18- علوم اعصاب، 19- علوم دارویی، 20- فیزیک،21- روانشناسی، علم و حقوق بشر، 22- علوم سیاسی و اجتماعی، 23- تاثیر اجتماعی علم و مهندسی،24- آمار .

فعالیت‌های AAAS
علاوه بر انتشار نشریات علمی و دیگر نشریات مربوط و برگزاری کنفرانس ها و نشست ها و کمک به دانشمندان برای انجام وظایف شان،این انجمن برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگری را برای ترویج علم در میان مردم و نظارت بر مسائل اثرگذار بر جامعه علمی انجام می‌دهد. این فعالیت‌ها در پنج بخش قابل بررسی هستند: علم و سیاست، مراکز AAAS، دفاتر بین المللی و پروژه 2061

1- علم و سیاست: برنامه های این بخش به طور مختصر شامل موارد زیر می‌شود:
– برنامه های مرکز علم ، سیاست و جامعه : این مرکز برنامه‌های متعددی را پوشش می‌دهد. هدف از فعالیت های آن از جمله پیشبرد کار دانشمندان، بهبود اثربخشی علم در ارتقاء رفاه انسانی و تقویت آزادی و مسئولیت علمی می‌باشد.
– مرکزی برای سیاستهای امنیتی، علم و فناوری : پیشرفت در علم و فن آوری اثرات قابل توجهی-مثبت و منفی- بر امنیت ملی و بین المللی داشته است. این مرکز تقویت گفت و شنود و تعامل بین جامعه علمی و فنی و سیاستگذاران امنیت اجتماعی را مورد خطاب قرار داده است. این مرکز به طور گسترده به دنبال شناسایی مسائل مهم مشترک، ایجاد فضاهای گفت و گوی موثر، توسعه راه حل های متقابل و سودمند، بده بستان های مختلفی سیاست و ارتباط موثر بین متولیان این دو حوزه است.

– گفتگو درمورد علم ،اخلاق و دین

– دفتر ارتباطات دولت : دفتر ارتباطات دولتی را در ژوئیه 1994 تاسیس کرد. این دفتر ابتدا از طریق کمک های بنیاد کارنگی در واشنگتن و بعد ها هم از طریق بنیاد بروگز ولکام حمایت و پشتیبانی شد. این دفتر به موقع اطلاعات موضوعی را برای کنگره در مورد مسائل علوم و فناوری روز فراهم می‌کند و به جوامع علمی و مهندسی برای تفاهم و کار با کنگره کمک می‌کند. دفتر خبرنامه علم و فناوری را به طور منظم برای کنگره منتشر می‌کند. علاوه بر این یک بخش از خبر نامه به طور منظم مسائل مربوط به علم و فناوری را که در کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفته را پوشش می‌دهد. این دفتر جلسات توجیهی را برای کارکنان کنگره برگزار می‌کند و مسایل مربوط به سیاست های علم و فناوری را برای آنها تبیین می‌کند و ارتباطاتی را برای ارائه مواضع و اظهارات خود به کنگره فراهم می‌کند. همچنین این دفتر کلاس های و دوره‌هایی را برای دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی به منظور آشنایی با مسائل سیاستگذاری علم و فناوری و بدست آوردن تجربه کار با کنگره و مسائل قوه مقننه برگزار می‌کند.

– تحلیل بودجه تحقیق و توسعه

– رقابتهای پژوهشی: این سازمان به سرمایه گزاران، حامیان و مدیران فعالیت‌های حوزه علم و فناوری در سراسر جهان در زمینه هایی از قبیل زیرساخت های پژوهشی و ظرفیت سازی، برنامه ریزی استراتژیک، و توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری مشاوره می‌دهد.

– برنامه مسئولیت های علمی ، قانون و حقوق بشر:‌این برنامه مسائل اخلاقی، حقوقی و حقوق بشر مربوط به استفاده از علم و فناوری را مورد خطاب قرار می‌دهد.

–  کمک های تحصیلی برای سیاستهای علمی و فناوری

– اموزش و پرورش: در این بخش سازمان برنامه‌های ترویجی متعددی در حوزه ترغیب و ارتقا سطح علمی گروهای سنتی مختلف جامعه برعهده دارد. این برنامه ‌ها شامل:مدارس،معلمان و کتابداران،کودکان،خانواده ها و جامعه،سیاست، منابع و تحقیقات اموزش عالی،علم برای همه،فرصتهای شغلی و توسعه نیروی کار می‌باشد.

2- مراکز AAAS : این سازمان چند مرکز در حوزه های زیر را تحت نظر خود دارد.
– مرکز برای پیشبرد علم و ظرفیت مهندسی
– مرکز برای فرصتهای شغلی در علوم و فن آوری
– مرکز مواد برنامه‌های درسی در علم
– مرکز برای تعامل عمومی با علم و فن آوری
– مرکز دیپلماسی علم
– مرکز علم، فن آوری و سیاست‌های امنیتی
– مرکز علم، فن آوری و پایداری
– مرکز علوم، سیاست و جامعه

3- دفاتر بین المللی
دفاتر بین المللی انجمن امریکایی برای پیشرفت علم سه هدف همکاری های علمی بین المللی؛ ظرفیت سازی و ارتقای نیروی کار؛ توسعه پایدار را دنبال می‌کند.

– توسعه پایدار: مرکز علوم، تکنولوژی و توسعه پایدار، بخشی از فعالیت های بین المللی انجمن است که در راستای ترویج سه هدف استراتژیک فوق  خدمت می کند.- همکاری های علمی بین المللی؛ ظرفیت سازی و پیشرفت نیروی کار و توسعه پایدار- این سازمان در این مرکز بر تقویت علم بومی و ضرفیت های فناوری در کشورهای درحال توسعه تمرکز می‌کند تا کشورهای فقیر آمادگی لازم برای تغییرات به همراه تکنولوژی را پیدا کنند. و معتقد است که این کار به منجر به توسعه پایدار می گردد. و همکاری و ارتباطات را در سراسر مرزهای ملی تقویت می‌کند. از دیگر فعالیت‌های این مرکز به منظور بهبود ارتباط بین تحقیقات بین المللی علوم زمین و کاربردهای سیاسی ، یک بررسی و ارزیابی از فعالیت موسسات امریکایی که بر روی تغییرات زمین کار می‌کنند انجام داده است که حاضر است  ان را در اختیار تصمیم گیران در نیم کرده غربی قرار دهد.

– علم توسعه پایدار: یکپارچه سازی جنبه‌های علم و فناوری توسعه پایدار بیانگر گزینه ای است که پاسخ دادن به آن زمینه علمی در حال ظهور جدید است. این علم به جوامع امروز را قادر می سازد تا نیازهای امروزشان را بدون آنکه به آیندگان صدمه بزنند جستجو کنند.
– همکاری‌های بین المللی: ( کنسرسیوم وابسته برای برنامه های بین المللی) : این کنسرسیوم متشکل از یک شبکه مبتنی بر چند رشته مهندسی و علمی فعال در حوزه های بین المللی می‌باشد. که در سال 1976 تشکیل شده است. و در حال حاضر متشکل از 100 جامعه وابسته به AAAS و 150 عضو خارجی متناظر می‌باشد. این حوزه همکاری در پروژه ها با بعد بین المللی را تسهیل می‌کند.

– همکاری زنان: این طرح به دنبال نقش زنان در علم، فناوری و مهندسی در سراسر جهان و به طور خاص در خاورمیانه وشمال افریقا است. تا فرصت‌های شغلی بیشتری را برای زنان ایجاد کند.

– دیپلماسی علم: مرکز دیپلماسی علم انجمن امریکایی برای یشرفت علم برای دستیابی به اهداف زیر تاسیس شده است: استفاده از علم برای ساختن پلی بین دو کشور و ارتقا سطح همکاری ها علمی به عنوان عنصری ضروری در سیاست خارجی . این مرکز فعالیتهای خود را در سه سطح طبقه بندی کرده است. 1- الهام بخشی: بالابردن ویژگی های دیپلماسی علم با ایجاد و تشکیل یک جامعه از سهامداران برای ابتکارات و فعالیتهای دیپلماسی علم.2- عملیاتی: راه اندازی مبادلات، بازدید ها و فعالیت های دو جانبه برای ایفای دیپلماسی علم در عمل3- فکری: ایجاد یک پایه و اساس تحقیق و ارائه یک انجمن تفکر و تجزیه و تحلیل برای شناسایی و تعریف مسائل کلیدی در دیپلماسی علم و توسعه استراتژی دیپلماسی علم.

از زمان تاسیس این مرکز یعنی در سال 2008 این مرکز علاقه مند به شناسایی فرصت های دیپلماسی علم به عنوان کاتالیزوری برای جوامعی که روابط رسمی بینشان محدود است و برای تقویت ارتیاط بین جوامع مدنی از طریق همکاری های علمی و فناوری بود ه است. در این راستا مرکز در سال 2012دسترسی آزاد به فصلنامه منتشر شده مرکز علوم و دیپلماسی را ایجاد کرد.  به علاوه جایزه این انجمن برای دیپلماسی علم – که قبلا این جایزه به عنوان جایزه AAAS برای همکاری های علمی بین المللی بود.-هرساله به افراد وگروه های کوچک بدون درنظر گرفتن ملیت و تابعیت به پیشبرد دیپلماسی علم کمک کنند اهدا می شود.

4- پروژه 2061: 2061 ابزارهای تحقیق و توسعه و خدماتی که معلمان و پژوهشگران و سیاست سازان می‌توانند برای پیشرفت های مهم و ماندگار آموزش و پرورش در کشور انجام دهند هدایت می کنند. این پروژه به بررسی شیوه‌های آموزشی دانش‌آموزان پرداخته و به معلمان کمک می‌کند تا چگونه مشکلات یادگیری دانش آموزانشان را حل کنند. ازجمله برخی فعالیت‌های این پروژه:
خبرنامه انجمن امریکایی برای پیشرفت برای مربیان: پروژه 2061 از طریق خبرنامه های الکترونیکی ارتباطاتی را با جوامع اموزش تکنولوژی ، ریاضیات  و علوم منتشر می‌کند. در این خبرنامه در باره شیوه های یادگیری، ابزار و منابع آموزشی و.. بحث می‌شود. علاوه بر این کتب و فیلم های علمی برای شیوه های آموزشی علوم تدوین می‌کنند.

نشست های سالانه:در نشست سالیانه انجمن علاقه مندان و دانشجویان می توانند به طور آزاد به عنوان دستیار شرکت کنندو با تحقیقات و فناوری های روز دنیا آشنا شوند. علاوه بر این دفتر کمک های پژوهشی را برای دانش آموزان متوسطه برای بهبود وضعیت پژوهشی ارائه می کند.

علم برای کودکان و نوجوانان:در این بخش انجمن امریکایی برای پیشرفت علم برنامه های را از جمله داستان های علمی برای آشنایی و علاقه مندی کودکان به علم و فناوری ارائه می‌کند. علاوه براین انجمن برنامه هایی را برای آشنایی و کمک به والدین برای ترغیب کودکانشان به علم آموزی دارد. از جمله چند برنامه رادیویی برای چگونگی پاسخ دادن به کنجکاوری های کودکان، ویژگی ها ی امریکایی ها در علوم و فناوری و برنامه هایی دیگر برای توانمند سازی خانواده ها برای ارتقا علمی فرزندانشان .

به طور کلی انجمن امریکایی برا پیشرفت علم تلاش کرده است تا در یک برنامه جامع ارتقا علم و فناوری را در تمامی اقشار سنی جامعه در حوزه داخلی و خارجی مدیریت کند.


برچسب‌ها: علم در آمریکا , پیشرفت علم در آمریکا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 13:40
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها